Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Relationerna mella de två länderna - Finlands ambassad, Tunis : Finland och Tunisien : Relationer mellan de två länderna

FINLANDS AMBASSAD, Tunis

Ambassade de Finlande
Rue du Lac Neuchâtel, 1053 Les Berges du Lac, Tunis
Tel. +216 71 86 17 77
E-post: sanomat.tun@formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Relationerna mellan Finland och Tunisien

Relationerna mellan Finland och Tunisien är bra. Dialogen inom Europeiska unionen erbjuder referensramen för förhållandena. Tunisien deltar i Barcelonaprocessen och är sålunda ett av unionens partnerländer. Diskussionen hålls mellan de två länderna såväl angående politiska, ekonomiska som sociala frågor. Också i FN har Finland och Tunisien ofta liknande intressen.

Finland och Tunisien förenas av erfarenheterna ett litet land har av sin roll i samband med kriser och konflikter i världen; Finland och Tunisien har försökt bygga broar och söka efter fredliga lösningar. Geografiskt ligger bägge på ett område där olika kulturkretsar har mötts under seklerna. Också sport förenar - för den ena är fotboll den viktigaste, för den andra ishockey.

Vid sidan av utbildning, är utveckling av informationssamhälle en av Tunisiens viktigaste prioritetingar. Därför finns det ett tydligt sammanhang mellan Tunisien och Finland; Finland uppskattas som Nokias hemland och som ett land med högstående kunskaper i IT- och högteknologin.

Tunisien är Finlands äldsta partnerland för bilaterala utvecklingssamarbeten. Nuförtiden, med Tunisiens starka ekonomiska utvecklingen, koncentreras verksamheten på det s.k. lokala samarbetet. Samarbetet betonar partnerlandets eget ansvar genom att stöda utvecklingen av landets medborgarssamhälle. Finland fokuserar sitt stöd på jämställdhet, kvinno- och barnrättigheter, öppenhet av medborgarssamhället och befrämjandet av demokratiska och politiska deltaganden. Också t.ex. miljöfrågor och vetenskapligt samarbete hör till verksamhets tyngdpunkterna.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 3.1.2018


© Finlands ambassad, Tunis | Kontaktuppgifter